The 12 Iwi of Hauraki

These Iwi trace their origins to Tohorā (the whale) and the fleet canoes of Tainui, Te Arawa, Mataatua and Matawhaorua.

Ngāti Hako

Ngāti Hei

Ngāti Maru

Ngāti Pāoa

Patukirikiri

Ngāti Porou ki Harataunga ki Mataora

Ngāti Pukenga ki Waiau

Ngāti Rahiri-Tumutumu

Ngāi Tai

Ngāti Tamatera

Ngāti Tara Tokanui

Ngaati Whanaunga

41 Belmont Rd

Paeroa, 3600