Tai a ha hā! Tai a ha hā!
He mihi ki te whenua
He tangi ki te tangata, i te Tara o Te Ika-a-Māui
Ko Moehau-a-waho, ko Te Aroha-a-uta
Ka whakawhiti atu rā ki Tīkapa oneone
Hokinga kāinga, e kō kō ia, e ara, e!
Kāti rā, e kui mā, e koro mā, ko koutou te hunga
Kua takahia te ara whānui, ngā pō nunumi
Haere, haere, whakangaro atu rā
Ki a tātou te hunga ora o Pare Hauraki
E whai nei i ngā tapuwae o ngā mātua, o ngā tūpuna
Ko te pae tawhiti whāia kia tata
Ko te pae tata whakamaua kia tina
Nā reira, e ngā iwi, e ngā mana, e ngā reo o Hauraki
Huri noa, huri noa, tēnā koutou
Tēnā koutou, tēnā koutou katoa

Pare Hauraki Fishing Trust

The Pare Hauraki Fishing Trust together with its commercial subsidiary Pare Hauraki Kaimoana has diversified investments in fishing, aquaculture, property and financial sectors.

The Trust was established in 2006 through the Pare Hauraki Fishing Trust Deed. The Trust is responsible for the control, governance and operations of the Fisheries and Aquaculture treaty settlement assets of the Iwi of Hauraki and it’s Deed complies with the Māori Fisheries Act 2004.

Hauraki Māori Trust Board

The Hauraki Māori Trust Board was established over 30 years ago out of a desire of 12 Iwi in the Hauraki region to use their collective strength as whānau, hapu and Iwi to effectively influence decisions being made about their future and environment.

In the absence of legislation, which properly recognised the status of Iwi and their collective aspirations, the Board was established under the umbrella of the Māori Trust Boards Act 1955. The Hauraki Māori Trust Board has its own Act Of Parliament, the Hauraki Māori Trust Board Act 1988.

Our Values

Mana Motuhake

Enhancing the identity, confidence, influence, and self rule and self determination of the whānau, hapū and iwi of Hauraki.

 Whānaungatanga

Knowing who we are and what our relationships are to each other.

Te Taiao

Acknowledging and accepting our manawhenua role and taking care of the environment so that it supports our well-being.

Kotahitanga

Doing things together for the benefit of all, where appropriate.

Kaitiakitanga

Protecting and preserving our taonga tuku iho of the iwi of Hauraki.

Titiro whakamua

Acting in the best interests of future generations.

Manaakitanga

Looking after people from mokopuna to kaumātua.

Tikanga

Making our decisions with integrity and wisdom.

Wairuatanga

Respecting the spiritual essence in all of us.

Whai Rawa

Growing wealth and prosperity.

41 Belmont Rd

Paeroa, 3600